Kontakty

net.biz Solutions s.r.o.
M.R. Štefánika 176/34
01701 Považská Bystrica
IČO: 47115394
DIČ: 2023753853
IČ DPH: SK2023753853
Telefón: +421918450350
Fax: +421422812009
Email: info@netbizsolutions.sk
Banka: SLSP a.s.
Účet: SK0900000123456789
GIC: GIBASKBX
Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v OR Okr. súdu Trenčín, odd. Sro. vložka 28008/R (Zobraziť v registri)

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 032/6400 109, fax č. 032/6400 108, www.soi.sk